Service

Vi på Svensk Robotteknik har stor erfarenhet av förebyggande underhåll, vilket är en viktig parameter för en välfungerande robot. Vi följer ABB:s servicescheman, för att till exempel olja, batterier och filter ska bytas vid rätt intervall och tidpunkt, vilket ger din robot en väsentligt längre livslängd.